Lopende matches inzien

Bent u een ingeschreven woningzoeker? Vul dan uw emailadres in en ontvang een email met een overzicht van de lopende match(es).

Bent u nog niet ingeschreven, klik hier om u alsnog in te schrijven. Daarna kunt u hier de lopende matches aanvragen.